menu dblex
inta en stram hållning
fras
stå i enskild ställning

Alla synonymer går att klicka på.