menu dblex
insupa
verb
inhalera
inandas
indraga
insuga
tillägna sig
inhämta
lära
lära sig
absorbera
fyllas av
motta
mottaga

Alla synonymer går att klicka på.