menu dblex
inströmning
substantiv
inlopp
ingång

Alla synonymer går att klicka på.