menu dblex
instifta
verb
grunda
grundlägga
inrätta
stifta
upprätta

Alla synonymer går att klicka på.