menu dblex
instans
substantiv
organ
forum
myndighet
domstol
domstolsklass
grad
klass
nivå
I uttryck
i sista instans

Alla synonymer går att klicka på.