menu dblex
inställda fientligheter
substantiv
vapenvila

Alla synonymer går att klicka på.