menu dblex
inställa betalningarna
verb
bankruttera
göra konkurs
gå i likvidation

Alla synonymer går att klicka på.