menu dblex
insistera på
verb
hävda
påstå
hålla på
kräva
vidhålla
framhålla
yrka

Alla synonymer går att klicka på.