menu dblex
insinuant
adjektiv
försåtligt antydande
maliciös
sarkastisk
menande
giftig

Alla synonymer går att klicka på.