menu dblex
insegel
substantiv
sigill
försegling
sekret
signet
stämpel
bekräftelse
underpant
prägel

Alla synonymer går att klicka på.