menu dblex
inscenera
verb
iscensätta
regissera
sätta upp

Alla synonymer går att klicka på.