menu dblex
insalta
verb
konservera
lägga in

Alla synonymer går att klicka på.