menu dblex
insätta i ämbetet
verb
installera
inställa

Alla synonymer går att klicka på.