menu dblex
insända
verb
inge
lämna in
inlägga
inkomma med
lägga in

Alla synonymer går att klicka på.