menu dblex
inrama
verb
omge
infatta
omsluta
innesluta
innefatta
kanta
flankera
begränsa

Alla synonymer går att klicka på.