menu dblex
inpränta
verb
inprägla
inplanta
inge
inskärpa
inrista
inplugga
gravera
inhamra
innöta
pränta i

Alla synonymer går att klicka på.