menu dblex
inprägla
verb
inpränta
inplanta
inskärpa
inge
inplugga
inrista
inetsa
fåsta i minnet
fästa
ingravera
inmejsla
I uttryck
inprägla sig

Alla synonymer går att klicka på.