menu dblex
inplanta
verb
inge
inprägla
inpränta
bibringa
ingiva
inskärpa
indoktrinera
inympa

Alla synonymer går att klicka på.