menu dblex
inom kort
adverb
endera dagen
snart
framdeles

Alla synonymer går att klicka på.