menu dblex
inneboende kraft
substantiv
potens

Alla synonymer går att klicka på.