menu dblex
inlogera
verb
inhysa
placera
härbärgera
installera
förlägga

Alla synonymer går att klicka på.