menu dblex
inlåta sig på
verb
åta sig
befatta sig med

Alla synonymer går att klicka på.