menu dblex
inlämna
verb
lämna in
inkomma med
avlämna
inge
överlämna
inlägga
presentera
avge
hänskjuta
lägga in
I uttryck
inlämna anbud på

Alla synonymer går att klicka på.