menu dblex
inkorporera
verb
införliva
inlemma
annektera
förena
uppta
upptaga
Se även
inkorporeras

Alla synonymer går att klicka på.