menu dblex
inkonstant
adjektiv
föränderlig
obeständig
ostadig
oregelbunden
flyktig
ojämn

Alla synonymer går att klicka på.