menu dblex
inkompetensförklara
verb
underkänna

Alla synonymer går att klicka på.