menu dblex
inkomma med
verb
lämna in
inge
inlämna
avlämna
insända
framlägga
avge
instämma

Alla synonymer går att klicka på.