menu dblex
inkoka
verb
konservera
lägga in

Alla synonymer går att klicka på.