menu dblex
inkapabel
adjektiv
oförmögen
oduglig
oskicklig
ur stånd
vanmäktig

Alla synonymer går att klicka på.