menu dblex
injicera
verb
spruta in
ge en injektion
ge en spruta

Alla synonymer går att klicka på.