menu dblex
injektionsspruta
substantiv
spruta
sil

Alla synonymer går att klicka på.