menu dblex
inhölja
verb
hölja
insvepa
linda in
omge
svepa
övertäcka
omhölja

Alla synonymer går att klicka på.