menu dblex
ingripa mot
verb
sätta en käpp i hjulet för

Alla synonymer går att klicka på.