menu dblex
inge förhoppningar
verb
lova

Alla synonymer går att klicka på.