menu dblex
infria
verb
uppfylla
motsvara
hålla
täcka
bestrida
betala
honorera
inlösa
realisera

Alla synonymer går att klicka på.