menu dblex
infrastruktur
substantiv
underbyggnad
grundval
underlag
ekonomisk bas
kundunderlag
lokala resurser
servicemöjligheter

Alla synonymer går att klicka på.