menu dblex
infernalisk
adjektiv
helvetisk
ohygglig
djävulsk
satanisk
demonisk
förbannad
diabolisk
hemsk
mefistofelisk
omänsklig
skändlig
maliciös

Alla synonymer går att klicka på.