menu dblex
infektion
substantiv
smitta
sjukdom
farsot
inflammation

Alla synonymer går att klicka på.