menu dblex
infösa
verb
indriva

Alla synonymer går att klicka på.