menu dblex
införskriva
verb
ta från utlandet
beordra utifrån

Alla synonymer går att klicka på.