menu dblex
införlivas med
verb
ingå

Alla synonymer går att klicka på.