menu dblex
infånga
verb
fånga
hugga
taga
få fast
snara
gripa
anamma
snappa upp
uppdriva
uppbringa

Alla synonymer går att klicka på.