menu dblex
indragning till kronan
substantiv
reduktion

Alla synonymer går att klicka på.