menu dblex
indignation
substantiv
förtrytelse
harm
ilska
ovilja
förbittring
missnöje
förargelse
hat

Alla synonymer går att klicka på.