menu dblex
inblåsa liv
verb
framkalla
skapa

Alla synonymer går att klicka på.