menu dblex
inberättas
verb
ingå
Se även
inberätta

Alla synonymer går att klicka på.