menu dblex
inöva
verb
förbereda
öva
repetera
instudera
uppöva
dressera
regissera

Alla synonymer går att klicka på.