menu dblex
impotent
adjektiv
senil
orkeslös
kraftlös
ofruktbar
oförmögen
oförmögen att genomföra samlag
sexuellt ointresserad

Alla synonymer går att klicka på.