menu dblex
ikläda sig
verb
överta
ta på sig
åta sig
anlägga
anta
erhålla
omgjorda sig med
svara för

Alla synonymer går att klicka på.