menu dblex
ihärdigt
adjektiv
stint
Se även
ihärdig

Alla synonymer går att klicka på.